سازه فولادی ساخت و اجرای سازه فولادی. سازه فولادی.ساخت و نصب سازه فولادی

سازه فولادی

سازه فولادی

سازه فولادی

سازه فولادی

سازه فولادی
سازه فولادی

سند بلاست و رنگ آمیزی

 • سازه فولادی
 • سازه فولادی
 • سازه فولادی
 • سازه فولادی
 • اسکلت فلزی
 • سازه فولادی
 • سازه فولادی
 • سازه فولادی
 • سازه فولادی
 • سازه فولادی

پروژه‌های اخیر

نام پروژه نوع فعالیت کارفرما
نیروگاه سیکل ترکیبی خوی سند بلاست و رنگ و عایق بویلر و کولینگ شرکت آذر آب
نیروگاه سیکل ترکیبی خوی سند بلاست و رنگ آمیزی راپینگ مخازن شرکت جهاد تحقیقات
نیروگاه حرارتی سهند بناب سند بلاست و رنگ آمیزی داکت بویلرها و دودکش‌ها شرکت آذران
نیروگاه حرارتی سهند بناب سند بلاست و رنگ آمیزی لوله‌ها و ساپورت و تجهیزات شرکت توسعه نیرو
نیروگاه حرارتی سهند بناب سند بلاست و رنگ آمیزی استراکچر و بویلر 1 و 2 و مخازن شرکت نصب نیرو
نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی مشهد سند بلاست و رنگ آمیزی استراکچر و بویلر و دودکش شرکت تناوب
نیروگاه گازی طوس مشهد سند بلاست و رنگ آمیزی مخازن سه گانه شرکت پترو پارت
نیروگاه شهید رجایی قزوین سند بلاست و رنگ آمیزی مخازن سه گانه شرکت هیربد نیرو
نیروگاه ارومیه سند بلاست و رنگ آمیزی مخازن سه گانه شرکت هیربد نیرو
نیروگاه سیکل ترکیبی نکا سند بلاست و رنگ آمیزی مخازن شرکت شفاب
نیروگاه سیکل ترکیبی نکا سند بلاست و رنگ آمیزی استراکچر و بویلر و دودکش شرکت نیروتوان و عامران افق
پتروشیمی اراک سال‌های 86-89 سند بلاست و رنگ آمیزی تاسیسات و تجهیزات و مخازن شرکت پتروشیمی اراک
پتروشیمی اراک سند بلاست و رنگ آمیزی طرح توسعه الفین شرکت پترو صنعت
پالایشگاه گازی ایلام سند بلاست و رنگ آمیزی مخازن شرکت نصب نیرو
پل دریاچه ارومیه سند بلاست و رنگ آمیزی عرشه پل میانگذر شرکت صدرا
پل حافظ – جمهوری تهران سند بلاست و رنگ آمیزی عرشه پل شرکت آذران
پل‌های کالج چوبی و گیشا تهران سند بلاست و رنگ آمیزی عرشه پل‌ها شرکت اطمینان سازان
شهریار – کرج سند بلاست و رنگ آمیزی سازه فلزی تولید کارخانه شرکت سازه‌های فلزی شهریار
کارخانه شیشه آذر سند بلاست و رنگ آمیزی استراکچر کارخانه شرکت شیشه آذر
شرکت نفت – نفت شهر سند بلاست و رنگ آمیزی و تعمیرات مخازن شرکت خطوط لوله و نفت ایران 
پتروشیمی اراک سال‌های 90 – 91 سند بلاست و رنگ آمیزی تاسیسات و تجهیزات شرکت پتروشیمی اراک
 • سازه فولادی
 • سازه فولادی
 • سازه فولادی
 • سازه فولادی
 • سازه فولادی
 • سازه فولادی
 • سازه فولادی
 • سازه فولادی
 • سازه فولادی
 • سازه فولادی
 • سازه فولادی
 • سازه فولادی