ساخت و نصب انواع سازه‌های فلزی

درباره ما

شرکت پرشیا صنعت سهند با هدف ارائه خدمات در زمینه ساخت و نصب سازه‌های فلزی فعالیت خود را از سال 1376 در نیروگاه حرارتی شازند اراک و تحت نام پیمانکاری برادران بابایی آغاز و در این مقطع اقدام به نصب اسکلت فلزی توربین های شماره 2 به تناژ تقریبی 4200 تن به کارفرمایی شرکت ماشین سازی اراک نمود و به تدریج و با افزایش نیروهای کارآمد  و متخصص که اصلی ترین سرمایه هر موسسه ای میباشد دامنه فعالیت‌های خود را گسترش و با بکارگیری ماشین آلات و  تجهیزات  و نیز تملک گارگاهی به مسحت 12500 متر مربع در این زمینه و نیز کسب اعتماد کارفرمایان محترم فعالیت‌های خود را به ساخت و نصب سازه‌های فلزی تعمیم داده است.

null

منشور اخلاقی

آنچه توانسته ایم به لطف خدا و رضایت خلق بوده است. توسعه مداوم و افزایش حجم تولید شرکت در سال‌های اخیر،…

واحد مهندسی و کنترل کیفیت

این شرکت با بکار گیری از تیم مهندسی جهت تهیه نقشه‌های کارگاهی و همچنین با بهره گیری از واحد کنترل کیفیت، …

ظرفیت تولید

در هر ماه و یک شیفت کاری تا 600 تن و در صورت افزایش زمان کار و با افزایش شیفت ( در صورت درخواست کارفرما ) …

عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی، و دارای مجوز صنعت و معدن

عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان سازهای فولادی استان تهران ازجمله اقدامات اخیر این شرکت می‌باشد.

null

منشور اخلاقی

آنچه توانسته ایم به لطف خدا و رضایت خلق بوده است. توسعه مداوم و افزایش حجم تولید شرکت در سال‌های اخیر، ثمره تلاش و …

واحد مهندسی و کنترل کیفیت

این شرکت با بکار گیری از تیم مهندسی جهت تهیه نقشه‌های کارگاهی و همچنین با بهره گیری از واحد کنترل کیفیت، مراحل …

ظرفیت تولید

در هر ماه و یک شیفت کاری تا 600 تن و در صورت افزایش زمان کار و با افزایش شیفت ( در صورت درخواست کارفرما ) این میزان …

عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی، و دارای مجوز صنعت و معدن

عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان سازهای فولادی استان تهران ازجمله اقدامات اخیر این شرکت می‌باشد.

ظرفیت تولید

در هر ماه و یک شیفت کاری تا 600 تن و در صورت افزایش زمان کار و با افزایش شیفت ( در صورت درخواست کارفرما ) این میزان تا 700 تن قابل …

عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی، و دارای مجوز صنعت و معدن

عضویت در انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سازهای فولادی استان تهران ازجمله اقدامات اخیر این شرکت می‌باشد.

null

منشور اخلاقی

آنچه توانسته ایم به لطف خدا و رضایت خلق بوده است. توسعه مداوم و افزایش حجم تولید شرکت در سال‌های اخیر، ثمرهتلاش و همت کارکنان و کارگران و …

واحد مهندسی و کنترل کیفیت

این شرکت با بکار گیری از تیم مهندسی جهت تهیه نقشه‌های کارگاهی و همچنین با بهره گیری از واحد کنترل کیفیت، مراحل مختلف بازرسی را طبق …

600

ظرفیت تولید ماهانه

200

تعداد پرسنل

10

پروژه‌های در حال اجرا

35

پروژه‌های انجام شده

لیست تجهیزات و ماشین آلات شرکت پرشیا صنعت سهند

لیست تجهیزات و ماشین آلات شرکت پرشیا صنعت سهند

اسکلت فلزی

سازه‌های فلزی.ساخت سازه‌های فلزی .نصب سازه‌های فلزی. سازه . انواع سازه فلزی

سازه‌های فلزی

سازه‌های فلزی

سازه‌های فلزی

سازه‌های فلزی

سازه‌های فلزی
سازه‌های فلزی