• نیروگاه نکا
 • نیروگاه نکا
 • نیروگاه نکا
 • نیروگاه نکا
 • نیروگاه مشهد
 • نیروگاه مشهد
 • نیروگاه مشهد
 • نیروگاه مشهد
 • نیروگاه قزوین
 • نیروگاه قزوین
 • نیروگاه قزوین
 • نیروگاه قزوین
 • نیروگاه بناب
 • نیروگاه بناب
 • نیروگاه بناب
 • نیروگاه بناب
 • پتروشیمی اراک
 • پتروشیمی اراک
 • پتروشیمی اراک
 • پتروشیمی اراک
 • جزیره خارک
 • جزیره خارک
 • جزیره خارک
 • جزیره خارک
 • نیروگاه ارومیه
 • نیروگاه ارومیه
 • نیروگاه ارومیه
 • نیروگاه ارومیه
 • پل چوبی
 • پل چوبی
 • پل چوبی
 • پل چوبی
 • ساخت و نصب سازه‌های فلزی
  پل دریاچه ارومیه
 • ساخت و نصب سازه‌های فلزی
  پل دریاچه ارومیه
 • ساخت و نصب سازه‌های فلزی
  پل دریاچه ارومیه
 • ساخت و نصب سازه‌های فلزی
  پل دریاچه ارومیه
 • IMG_0184_compressed

سند بلاست و رنگ آمیزی صنعتی

واحد سند بلاست و رنگ آمیزی به عنوان یک بخش مستقل با نیروهای مجرب خود ضمن اجرای بیش از 25 پروژه مختلف از جمله پروژهای نیروگاهی و پتروشیمی و نفت و گازو صنایع در نقاط مختلف کشوردر مقیاس بالا بخشی از توان مندی خود را در این زمینه را اعلام میدارد

پروژه‌های اجرا شده توسط شرکت پرشیا صنعت سهند

موضوع و شماره قرار داد نوع فعالیت کارفرما
نیروگاه سیکل ترکیبی خوی سندبلاست و رنگ وعایق بویلر و کولینگ شرکت آذرآب
نیروگاه سیکل ترکیبی خوی سندبلاست و رنگ آمیزی راپینگ مخازن شرکت جهاد تحقیقات
نیروگاه حرارتی سهند – بناب سندبلاست و رنگ آمیزی داکت بویلرها ودودکشها شرکت آذران
نیروگاه حرارتی سهند – بناب سندبلاست و رنگ آمیزی لوله ها و ساپورت و تجهیزات شرکت توسعه نیرو
نیروگاه حرارتی سهند – بناب سندبلاست و رنگ آمیزی استراکچر و بویلر 1 و 2 و مخازن شرکت نصب نیرو
نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی – مشهد سند بلاست و رنگ آمیزی استراکچر و بویلر و دودکش شرکت تناوب
نیروگاه گازی طوس – مشهد سندبلاست و رنگ آمیزی مخازن سه گانه شرکت پترو پارت
نیروگاه شهیدرجایی – قزوین سندبلاست و رنگ آمیزی مخازن سه گانه شرکت هیربد نیرو
نیروگاه ارومیه سندبلاست و رنگ آمیزی مخازن سه گانه شرکت هیربد نیرو
نیروگاه سیکل ترکیبی نکا سندبلاست و رنگ آمیزی مخازن شرکت شفاب
نیروگاه سیکل ترکیبی نکا سندبلاست و رنگ آمیزی استراکچر و بویلر و دودکش شرکت نیروتوان و عامران افق
پتروشیمی اراک سندبلست و رنگ آمیزی طرح توسعه الفین شرکت پترو صنعت
پلایشگاه گازی ایلام سندبلاست و رنگ آمیزی مخازن شرکت نصب نیرو
پل دریاچه ارومیه سندبلست و رنگ آمیزی عرشه پل میانگذر شرکت صدرا
پل حافظ – جمهوری تهران سندبلاست و رنگ آمیزی عرشه پل شرکت آذران
پلهای کالج چوبی و گیشا – تهران سندبلاست و رنگ آمیزی عرشه پلها شرکت اطمینان سازان
شهریار – کرج سندبلاست و رنگ آمیزی سازه های فلزی تولید کارخانه شرکت سازه های فلزی شهریار
کارخانه شیشه آذر< سندبلاست و رنگ آمیزی استراکچر کارخانه شرکت شیشه آذر
شرکت نفت – نفت شهر سندبلاست و رنگ آمیزی و تعمیرات مخازن شرکت خطوط لوله و نفت ایران
پتروشیمی اراک سالهای 90 – 91 سندبلاست و رنگ آمیزی تاسیسات و تجهیزات شرکت پتروشیمی اراک